Menu

Generalforsamling i FS Hashøj

image
20. december 2018 kl. 10:00
Det er blevet tid til den årlige generalforsamling i FS Hashøj
Der er både plads til hygge, socialt samvær og officielle gøremål, når fodboldklubben FS Hashøj lørdag d. 26. januar kl. 14.00 åbner forårssæsonen med generalforsamling og mønstring i Sørbyhallen. Eftermiddagen begynder med de mere skemalagte opgaver.
"Vi skal have holdt generalforsamling, hvor de lidt kedelige, men vigtige ting som regnskab og bestyrelsesvalg skal klares. Derefter er der mønstring, hvor målsætningerne for foråret præsenteres. Og så tager vi hul på det sjove med indendørsfodboldturnering og FIFA-turnering på PlayStation for de fremmødte.", fortæller Nicolai E. Madsen, der er formand i FS Hashøj
.
Der kommer til at ske en del udskiftning i FS Hashøj i det nye år. På dagen bliver det således første gang, at spillertruppen møder den nye førsteholdstræner Allan Mortensen, som kommer med nye inputs til det suveræne førerhold i serie 4. Da Tim Madsen efter fem år i bestyrelsen træder et skridt tilbage og bliver suppleant, sker der også en udskiftning i bestyrelsen, hvor der allerede var en ledig post efter Brian Johansen er udtrådt pga. manglende tid.
"Der kommer til at blive brug for nogle nye kræfter i bestyrelsen til at fortsætte den udvikling, som vi er i gang med i FS Hashøj. Vi har allerede snakket med enkelte, som gerne vil stille op, men hvis der er flere derude, som vil være med til at bestemme, hvilken retning FS Hashøj skal gå i, så er de velkomne til at kontakte os eller stille op på dagen." forklarer formand Nicolai E. Madsen.
Det er dog ikke det hele, som bliver ændret i FS Hashøj, da klubmanden Brian Houg fortsat er at finde i front for andetholdet i serie 5, ligesom også træner Peter Larsen og holdleder Kim Boen fortsætter.
 
Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører
  3. Valg af to stemmetællere
  4. Aflæggelse af formandens beretning
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Fire medlemmer vælges i lige år.
   2. Tre medlemmer vælges i ulige år.
   3. To suppleanter vælges hvert år.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Bestyrelses består af
 • Formand Nicolai E. Madsen (Ikke på valg)
 • Næstformand Jacob Thane (På valg - genopstiller)
 • Kasserer Anders Skjødt (Ikke på valg)
 • Peter Sørensen (På valg - genopstiller)
 • Tim Madsen (På valg - genopstiller som suppleant)
 • Jeppe Björklund (Ikke på valg)
 • Ledig plads (På valg for 1 år)
samt 2 ledige suppleantpladser, som er på valg.
 • Ledig suppleantplads (på valg)
 • Ledig suppleantplads (på valg)
Ønsker at stille op til bestyrelsen:
 • Nicolai Vodgård
Luk