Menu

Generalforsamling i FS Hashøj

image
12. januar 2020 kl. 10:00

Der er både plads til hygge, socialt samvær og officielle gøremål, når fodboldklubben FS Hashøj lørdag d. 1. februar kl. 14.00 åbner forårssæsonen med generalforsamling og mønstring i Sørbyhallen. Eftermiddagen begynder med de mere skemalagte opgaver.

"Vi skal have holdt generalforsamling, hvor de lidt kedelige, men vigtige ting som regnskab og bestyrelsesvalg skal klares. Derefter er der mønstring, hvor målsætningerne for foråret præsenteres. Og så tager vi hul på det sjove med indendørsfodboldturnering og FIFA-turnering på PlayStation for de fremmødte.", fortæller Nicolai Ebbensgaard, der er formand i FS Hashøj.

Alt er dog ikke som det plejer at være. I efteråret var man nemlig nødt til at trække serie 3-holdet, da der var mangel på spillere - og specielt mangel på spillere, som kunne spille serie 3 om lørdagen. "For første gang starter FS Hashøj sæsonen op med kun ét seniorhold. Men hvis det så viser sig, at der er spillere nok til to hold eller et 8-mandshold, så tilmelder vi selvfølgelig et hold mere." forklarer formand Nicolai Ebbensgaard. I spidsen for serie 5-holdet bliver det fortsat Brian Houg, mens han får assistance af Peter Larsen til træningerne og af Kim Boen til kampene.

Bestyrelsen har kigget vedtægterne igennem og har fundet nogle steder, hvor de skal justeres lidt. De nye vedtægter og de nuværende kan ses her nedenfor:

Vedtægter FS Hashøj

Nye vedtægter

Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Aflæggelse af formandens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Ændringer af vedtægterne
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Fire medlemmer vælges i lige år.
  2. Tre medlemmer vælges i ulige år.
  3. To suppleanter vælges hvert år.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen består af

 • Formand Nicolai Ebbensgaard (På valg - genopstiller som suppleant)
 • Næstformand Peter Sørensen (Ikke på valg)
 • Kasserer Anders Skjødt (På valg - genopstiller)
 • Tim Madsen (På valg - genopstiller ikke)
 • Jeppe Björklund (På valg - genopstiller)
 • Nicolai Vodgård (Ikke på valg)
 • Tobias Weitmann (Ikke på valg)

samt 2 ledige suppleantpladser, som er på valg.

 • Ledig suppleantplads (på valg)
 • Ledig suppleantplads (på valg)
Luk