Menu

Generalforsamling 2021

image
17. juli 2021 kl. 09:00

Der indkaldes til generalforsamling i FS Hashøj lørdag d. 14. august kl. 11.00 i Dalmosehallen. I følge vedtægterne skal "den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af året", men grundet corona-restriktioner er den blevet udskudt, og kan nu endelig afholdes. Vi åbner op for fodbolde, toppe og alt det andet udstyr, så børnene kan lege imens de officielle gøremål klares. Efter generalforsamlingen gør serie 4-mandskabet sig klar til deres første kamp i sæsonen mod Karrebæk IF, som sparkes i gang kl. 13.00.

Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to suppleanter
  3. Valg af bilagskontrollant
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, hører vi også meget gerne fra dig. Bestyrelsen kan i følge vedtægterne udvides til syv personer, så der er plads til flere, ligesom der er ledige suppleantpladser. Bestyrelsen består af

 • Formand Peter Sørensen (På valg – genopstiller)
 • Næstformand Jeppe Björklund (Ikke på valg)
 • Kasserer Anders Skjødt (Ikke på valg)
 • Tobias Weitmann (På valg – genopstiller ikke)
 • Tobias Dixen (Ikke på valg)

samt 2 ledige suppleantpladser, som er på valg.

Luk