Menu

Generalforsamling 2022

image
29. januar 2022 kl. 10:00
Det er blevet tid til den årlige generalforsamling i FS Hashøj

Der indkaldes til generalforsamling i FS Hashøj lørdag d. 26. februar kl. 13.00 i Sørbyhallen. Udover de formelle gøremål, bliver det også en dag med plads til hygge og socialt samvær, hvor der er sat op til indendørsfodbold. Så imens de voksne snakker vil der være mulighed for børnene at underholde sig selv i hallen. Efter generalforsamlingen går seniorspiller i hallen for at spille.

Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
  2. Valg af to suppleanter (1-årige)
  3. Valg af bilagskontrollant
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, hører vi også meget gerne fra dig. Bestyrelsen kan i følge vedtægterne udvides til syv personer, så der er plads til flere, ligesom der er ledige suppleantpladser. Bestyrelsen består af

 • Formand Peter Sørensen (Ikke på valg)
 • Næstformand Jeppe Björklund (På valg - genopstiller ikke)
 • Kasserer Anders Skjødt (På valg - genopstiller)
 • Camilla Houlberg Danielsen (Ikke på valg)
 • Rasmus Andersen (På valg - genopstiller)

samt 2 ledige suppleantpladser, som er på valg.

 

Udgivet d. 29. januar 2022

Luk