Menu

Generalforsamling 2023

image
01. februar 2023 kl. 10:00
Der indkaldes til generalforsamling 2023 i FS Hashøj

Der indkaldes til generalforsamling i FS Hashøj onsdag d. 1. marts kl. 17.00 i Dalmose Idræts- & Kulturcenter. Det afholdes samtidig med indendørsfodboldtræning for børneholdene.

Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
  2. Valg af suppleanter (1-årige)
  3. Valg af bilagskontrollant
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, hører vi også meget gerne fra dig. Bestyrelsen kan i følge vedtægterne udvides til syv personer, så der er plads til flere, ligesom der er ledige suppleantpladser. Bestyrelsen består af

 • Formand Peter Sørensen (På valg - genopstiller)
 • Næstformand Kathrine Mariegaard (Ikke på valg - ønsker at udtræde)
 • Kasserer Anders Skjødt (Ikke på valg)
 • Camilla Houlberg Danielsen (På valg - genopstiller)
 • Rasmus Andersen (Ikke på valg)

samt 2 ledige suppleantpladser, som er på valg.

Luk