Menu

Generalforsamling 2024

image
23. januar 2024 kl. 10:00
Der indkaldes til generalforsamling 2024 i FS Hashøj

Der indkaldes til generalforsamling i FS Hashøj onsdag d. 21. februar kl. 17.00 i Dalmose Idræts- & Kulturcenter. Det afholdes samtidig med indendørsfodboldtræning for  nogle af børneholdene.

Den ifølge vedtægterne fastsatte dagsorden for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årige)
  2. Valg af suppleanter (1-årige)
  3. Valg af bilagskontrollant
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, hører vi også meget gerne fra dig. Bestyrelsen kan i følge vedtægterne udvides til syv personer, så der er plads til flere.

 • Formand Peter Sørensen (Ikke på valg)
 • Næstformand Anette Laursen Pind (På valg)
 • Kasserer Anders Skjødt (På valg - genopstiller ikke)
 • Camilla Houlberg Danielsen (Ikke på valg)
 • Rasmus Andersen (På valg - genopstiller)

samt 2 suppleantpladser, som er på valg hvert år.

 • Jeanet Rasmussen (På valg)
 • Lasse Nielsen (På valg)
Luk